Ďakujeme

Vaše miesto je rezervované!

Ostávajú posledné 2 kroky!

 
 
1. KROK: Nastavte si pripomienku a poznačte si termín

21/11/2023 (utorok) o 18:00 do Vášho kalendára.

 

2.KROK: Skontrolujte Vašu e-mailovú schránku a uložte si zoom link, ktorý Vám prišiel.