ORGANIC TECHNOLOGY s.r.o.

BIOPLYNKA

Ekológia je budúcnosť. A investovanie tiež ovplyvňuje vašu budúcnosť. Preto sa zaujímame o vaše potreby a na základe nich ideme s vami do spolupráce na projektoch. Organic Technology, zameraný na ekologickú výrobu plynu z biologického odpadu, je súčasť nášho portfólia od roku 2022. 

 

Ďalším a aktuálnym cieľom je vytvoriť príležitosť pre investorov, ktorí by ďalej profitovali z výroby biometánu využívaného na bioplyn a nezávadného certifikovaného hnojiva pomocou fermentačnej stanice. Firma využíva obnoviteľné zdroje a tvorí lepší svet nie len pre svojich spoločníkov a zamestnancov, ale aj pre planétu.

 

Tento úžasný kolobeh prírodného spracovania materiálov je dlhodobo udržateľným spôsobom ako zaistiť regiónu rozvoj a pričiniť sa o zlepšenie prostredia.